Co wspólnego ma recykling opakowań, pellet i zrównoważony rozwój? Postawy proekologiczne, które wspólnie możemy wzmacniać.

Jeśli kliknęłaś lub kliknąłeś w ten artykuł, to z pewnością należysz do osób o dużej świadomości wyzwań, jakie stoją przed nami w kwestii ochrony środowiska. Dbałość o lepsze i dłuższe życie w zdrowiu oraz czystsze środowisko naturalne jest wynikiem naszych codziennych wyborów. Twoja świadomość dotycząca pochodzenia produktu oraz zasad gospodarki i recyklingu odpadów jest ważna. Pomaga Ci podejmować trafniejsze decyzje zakupowe – trafniejsze z punktu widzenia ochrony środowiska, które jest naszym wspólnym dobrem.

Ilość odpadów z tworzyw sztucznych i ich recykling

Zanim poruszymy główny wątek tego tekstu, warto uświadomić sobie skalę zjawiska, skalę wykorzystania produktów i ilości odpadów z tworzyw sztucznych. Do omówienia tego tematu posłużę się danymi publikowanymi przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz organizacjami branżowe organizacje zajmującymi się gospodarowaniem, i recyklingiem odpadów z tworzyw sztucznych.

Rocznie w Polsce produkuje się około 3,5 mln ton produktów z tworzyw sztucznych. Na rynek trafia 1 mln opakowań z tworzyw sztucznych. Z szacunków wynika, że w 2022r. będzie ich 1,2 – 1,3 mln ton. Eksperci wskazują, że do tej ilości należy dodać jeszcze 200 tys. ton jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych i 200 – 300 tys. ton innych wyrobów z tworzyw sztucznych. Dla porównania w Europie w 2017r. zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne wyniosło 51,7 mln ton i było wyższe niż w roku 2016 o 1 mln ton.

Recykling opakowań z tworzyw sztucznych

Do recyklingu nie wykorzystuje się tworzyw z odpadów komunalnych z uwagi na  duży koszt ich oczyszczania. Problem stanowią również opakowania po chemi domowej np. silnie barwione butelki po środkach czyszczących.

Unijna dyrektywa zakłada, że zbiórka i recykling opakowań plastikowych wynosić będzie:

– do końca 2025r. – 77%,

– do końca 2029r. – 90%.

Racjonalne gospodarowanie odpadami zależy również od Ciebie! Jak nasze rozsądne decyzje zakupowe pomagają dbać o środowisko?

Pomyśl, czym kierujesz się wybierając dany produkt? Pewnie większość z nas uzna za najistotniejsze takie cechy jak: funkcjonalność, jakość, cena produktu, może przywiązanie do danej marki, może jeszcze dostępność produktu, kolor, wielkość opakowania. Pomyśl teraz, co stanie się jeśli choćby co drugi Klient kupujący produkt doda jeszcze jedną cechę skłaniającą do wyboru tego lub innego produktu. Cechą tą byłoby pochodzenie opakowania / sposób jego wytworzenia, to czy powstało z surowców wtórnie przetworzonych, czy też do jego produkcji w 100% wykorzystano nowe zasoby. Wiem, spece od reklamy pomyślą teraz – i słusznie – że większość konsumentów “kupuje oczami”, że folia pierwszego gatunku (bez surowca z recyklingu) jest ładniejsza, a takie opakowanie lepiej sprzedaje. Trudno się z tym nie zgodzić. Ale z odnawialnych paliw, w tym z pelletu drzewnego korzystają bardziej ekologicznie uświadomione osoby. I jeśli ktoś wszedł w ten tekst i czyta go nadal, to znaczy, że w swym życiu zwraca uwagę na kwestie ochrony środowiska. I jeśli choć jedna czytelniczka lub jeden czytelnik tego artykułu zwiększy wrażliwość przy wyborze produktów i uwzględni surowce z recyklingu przy decyzjach zakupowych, to znaczy, że mój apel zawarty w tym tekście miał sens.

Jak WESTA PELLET wspomaga racjonalne gospodarowanie odpadami oraz ich recykling?

Jako firma zajmująca się zieloną energią, zdajemy sobie sprawę jak wiele wyzwań stoi wciąż przed nami ludzkością – w celu wypracowania sposobów funkcjonowania i korzystania ze środowiska naturalnego bez niszczenia go. Promujemy wszelkie postawy związane z odnawialnymi źródłami energii, recyklingiem odpadów i ponownym wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu. I nie chodzi tu o zachowania nie mające uzasadnienia ekonomicznego, “oderwane od rzeczywistości”, bowiem takie działania szybciej zniechęcą ludzi do postaw proekologicznych niż zachęcą do ich wdrażania. Przy dzisiejszym rozwoju technologii z zakresu energii zielonej i recyklingu odpadów, rozsądne gospodarowanie nimi może się zwyczajnie opłacać!  

Worki do pelletu, a recykling tworzyw sztucznych

Sami również korzystamy z rozwiązania, które wspiera wykorzystywanie materiałów wtórnych (tworzyw sztucznych z recyklingu), a jednocześnie opłaca się nam i naszym Klientom. Jakie to rozwiązanie? Nasz pellet jest pakowany w worki z recyklingu. Od samego początku naszego działania staramy się tak funkcjonować, by na każdym etapie wybrać takie rozwiązanie, które jest spójne z naszą misją dostarczania rozwiązań i produktów naturalnych i uwzględniających środowisko naturalne. 

Większość firm wciąż uznaje, że opakowania powinny być z materiałów tzw. 1 gatunku. Do ich produkcji wykorzystuje się w 100% nowo wytworzone folie. Są one droższe i mniej pożądane dla środowiska.

Projektując nasze worki do pelletu uznaliśmy, że konsekwentnie będziemy stosowali rozwiązania proekologiczne. Wybraliśmy producenta opakowań oferującego wysokiej jakości folie, ale z materiału pochodzącego z regranulatu. Tym sposobem nasze worki spełniają wszelkie warunki funkcjonalne, a jednocześnie są minimalnie tańsze, więc i Ty za produkt finalny płacisz proporcjonalnie mniej. Co jednak najważniejsze wspierają racjonalne gospodarowanie materiałów z recyklingu. 

Nasi klienci to osoby świadome, ale mimo wszystko przypomnę zasadę sortowania worków po pellecie. Upewnij się, że wysypałeś / wysypałaś całą zawartość worka (resztki produktu obniżają możliwości ponownego wykorzystania tworzyw sztucznych). Umieść worki po pellecie w pojemniku na tworzywa sztuczne.

Ważna uwaga. Worki z regranulatu są tak samo bezpieczne jak i te wykonane z zupełnie nowego materiału. Regranulat do materiał otrzymywany z procesów poddawania tworzyw obróbce termicznej (bardzo wysokie temperatury). Nie stanowią zatem żadnego zagrożenia dla człowieka. Dla “niewprawnego oka”, nie różnią się zbytnio od folii wykonanej z nowych materiałów.